LIÊN HỆ

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu ĐỨC LỢI
56/11-13-15 Đường TTN17, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất Q12, TP. Hồ Chí Minh   
Số điện thoại: +0283 883 2284
Fax: +0283 883 2285

Cơ cấu tổ chức     Chủ tịch: Nguyễn Hữu Đức
                               Giám đốc: Nguyễn Hữu Đức
Lĩnh vực kinh doanh:
Chuyên sản xuất kinh doanh Kimono cho cưới hỏi,
đám tiệc và kimono sử dụng hằng ngày ở nhà


Nhập thông tin liên hệ: