LIÊN HỆ

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu ĐỨC LỢI
Số 79C Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1.   
Số điện thoại: +84 05678768
Fax: +84 05678768

Cơ cấu tổ chức     Chủ tịch: Nguyễn Hữu Đức
                               Giám đốc: Nguyễn Hữu Đức
Lĩnh vực kinh doanh:
Chuyên sản xuất kinh doanh Kimono cho cưới hỏi,
đám tiệc và kimono sử dụng hằng ngày ở nhà


Nhập thông tin liên hệ: